ĐỈA TÁN KHÍ BỌT MỊN

ĐỈA SSI-270

ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ THÔ

ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ TINH