BƠM CHÌM HIỆU SHIP

Máy bơm nước Pentax CP 75

Máy bơm nước Pentax MB 300

Máy bơm nước bán chân không Pentax JMC-80

Máy bơm hút giếng Pentax AP 200

Máy bơm nước ly tâm Pentax CBT 1500

Máy bơm nước trục ngang Pentax MP 120/5 A

Máy bơm trục đứng Pentax 3V