THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

THUYỀN PHAO TAIWAN MODEL 1650
30.11.1999

 Phao nổi taiwan 

Đặt Tính 
Nhựa HDPE
Quy Cách LxMxH(1650x320x220)mm
Công dụng
Dùng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sàn

 _THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com