THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

THUYỀN PHAO TAIWAN MODEL 1650
30.11.1999

*  Đặt tính :

Nhựa HDPE

Quy Cách LxMxH(1650x320x220)mm

* Công dụng :

Dùng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sàn


 _THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com