THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

BƠM NỔI VIYUAN MODEL YH-8004F3
30.11.1999

 Lưu Lượng Q=40-55M3/h

Cột áp H=4-6m

Đường Kính óng xả DN80/100mm


 _THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com