THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

BƠM CHÌM HIỆU SHIP
30.11.1999

 MODEL : BƠM THẢ CHÌM  HÚT GIẾNG  SPA-1.1

CÔNG SUẤT : 1.100W (1.5 HP)

ĐẨY CAO : 30 MÉT

LƯU LƯỢNG : 15.000 L/H

CÓ LỜ LE NHIỆT (NÓNG TỰ ĐỘNG TẮT)


 _THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com