THIẾT BỊ NUÔI TÔM http://thietbinuoitom.vn

MÁY OXY ĐÁY XÀI NHÔNG CÔNG SUẤT 2200W
30.11.1999

CÔNG SUẤT 2200W

VÒNG TUA : 1500 - 2500 / PHÚT

LƯỢNG GIÓ : 3.000 LÍT / PHÚT

ÁP LỰC : 80 Kpa
_THEURL:http://thietbinuoitom.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI TÔM contact: haunguyen.mt@gmail.com