THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

Máy Thổi Khí Con Sò
30.11.1999

CÔNG SUẤT 1/2HP-15HP 1PHASE-3PHASE
_THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com