THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

Resinex™ K-8
30.11.1999

  • Đóng gói: 25 lít/ bao
  • Tiêu chuẩn: NSF
  • Công dụng: Làm mềm
  • Xuất xứ: Sweden
  • Nhà SX: Jacobi_THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com