THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

Than hoạt tính
30.11.1999

  • Đóng gói: 25kg/ bao
  • Tiêu chuẩn:
  • Công dụng: Khử màu, mùi
  • Xuất xứ: Việt Nam_THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com