THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

Cát thạch anh
30.11.1999

  • Đóng gói: 50kg/ bao
  • Kích cỡ: 0.8 - 1.2mm
  • Công dụng: Lọc thô
  • Xuất xứ: Việt Nam

_THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com