THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

Máy Thổi Khí ZLE-50
30.11.1999

  • Đầu ra: Ø60/2.0”
  • Vòng quay: 1450 – 1750 vòng / phút
  • Lưu lượng: 1.16 – 1.92 m³/phút
  • Công suất: 1HP – 3 HP
  • Trọng lượng: 38 kgr
  • AERO TUBE®: 80 m
  • Áp suất: 0 ~ 3000 mmAq

_THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com