THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

VỈ AERO TUBE® 2L-D68
30.11.1999

  • Mã sản phẩm: 2L-D68
  • Chất liệu: Cao Su (Rubber), PVC
  • Đường kính: 68 cm
  • Chiều dài AERO TUBE®: 3.1 m
  • Oxy chuyển giao: 0.483 kgr O₂/ giờ
  • Khu vực khuếch tán: 12 - 16 m²
  • Đầu vào: Ø14 / Ø21
_THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com