THIẾT BỊ NUÔI CÁ http://thietbinuoica.vn

VỈ AERO TUBE® 2L-A15
30.11.1999

  • Mã sản phẩm: 2L-A15
  • Chất liệu: Cao Su (Rubber), PVC
  • Kích thước (D × R): 110 × 60 cm
  • Chiều dài AERO TUBE®: 7.6 m
  • Oxy chuyển giao: 1.148 kgr O₂/ giờ
  • Khu vực khuếch tán: 100 - 120 m²
  • Đầu vào: Ø21 / Ø27
_THEURL:http://thietbinuoica.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© THIẾT BỊ NUÔI CÁ contact: haunguyen.mt@gmail.com